DERSİM BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ENVANTER ÇALIŞTAYI

00035 DERSİM BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ENVANTER ÇALIŞTAYI İLANI (1)

Barajlar, HES’ler ve maden aramalarıyla, coğrafyamız büyük tehdit altında.

Barajların etkileri ortaya çıktıkça, milyonlarca yılda oluşmuş Jeolojik oluşumlar, zengin tür çeşitliliği ve insanlık mirası kültürel değerlerimizin nasılda sorumsuzca katledildiğini şimdi daha iyi anlıyoruz.

Her yıl Dersimin bir parçasını çevre katliamıyla yok etmek istiyorlar, Peri vadisi gibi yeryüzü cennetini çok kısa sürede yok ettiler.

Şimdi ise Munzur, Pülümür ve Tağar vadileri başta olmak üzere, tüm Dersim coğrafyasını, onlarca Baraj, HES ve Maden aramalarıyla yok edecekler.

Dersimde çalışmış çok az sayıda bilim insanı, bölgenin çok değerli olduğunu fakat çok az kısmının araştırıldığını bu yüzden daha çok bilimsel çalışmalara olanak sağlanmasını istiyorlar.

Bizlerde doğamızın, kültürümüzün ve tarihimizin gerçek anlamda gün yüzüne çıkması için Dersimde, bilimsel disiplinlere imkan sağlanmasını istiyoruz.

Bilgi çağındayız ama Dersimde veriye ulaşmak çok zor, Dersimin en büyük arkeolojik yerleşim alanı olan Rabat ancak 2013 yılında yetkililerin dikkatine sunuldu.

Son iki yılda, Munzur kengeri, Dersim kengeri ve Düzgünbabadağı sığırkuyruğu bitkileri yeni türler olarak kayıtlara girdi.

Dersimde geçmiş zamanlarda Mart ayında kutlanan, Houtamali – Hewtemal bayramı yok olmanın eşiğinde çünkü artık kutlanmıyor. Genç nesilller, Dersim kimliğinin en önemli öğeleri olan ritüelleri öğrenemiyorlar bu yüzden sonraki nesillerin öğrenme şansıda kalmıyor.

Doğamızı ve kültürümüzü geleceğe taşımak için verilere ulaşmak, kaydetmek, geleceğe aktarımda aracı olmak bugün zor olabilir fakat bu tür çalıştayları yapamazsak, bugün zor olanlar yarın imkansız olacaktır.

Doğa ve kültürün ölümünde geriye dönüş yok, varolan tehlikeleri gündeme taşımak ve geleceğe köprü olmak için 28 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında Dersimde, DERSİM BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ENVANTER ÇALIŞTAYI düzenlemek istiyoruz.

Çalıştaya Dersim doğası ve kültürü üzerine çalışmaları olan bilim insanlarını ve araştırmacıları davet ediyoruz.

BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ENVANTER ÇALIŞTAYI konuları

1 – Flora

2 – Fauna

3 – Çevre

4 – Arkeoloji

5 – Dersimlilerin dini ritüelleri ve kültürel öğelerinden bazı başlıklar.

6 – Sorunlardan, çözüme giden yolda tartışmalar. Doğa ve kültür adına yola çıkan kurum ve kuruluşlar, Sivil toplum örgütleri.

7 – Yaban bitkilerinin aşırı toplanmasıyla yok olmasının önüne geçmek için, çok az toplayarakda katliamın önüne geçip doğamızı koruyabiliriz. Bir başka üretim yöntemi olarak, ışkın ürünleri.

Çalıştay Konuları yedi ana başlık içinde olacaktır. Çalıştay üç gün Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası’nda son gün ise şimdilik iptal edildiği söylenen HES tehdidi altındaki Hakis köyünde olacaktır.

Çalıştayın ekonomik boyutu imc usulü olarak, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası’nın açtığı banka hesabına yapılacak katkılarla olacaktır.

Ziraat Bankası Tunceli şubesi 

TR62 0001 0002 9825 8311 9850 05

BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ENVANTER ÇALIŞTAY HESABI

Çalıştayın sonunda, çalıştay kitabı hazırlanıp kamuoyu bilgilendirilecek. Çalıştayın bütün gelir ve giderleri en ufak ayrıntısına kadar kamuoyuna açıklanacaktır.

00035 DERSİM BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL ENVANTER ÇALIŞTAYI İLANI (2)

15.05.2015